ว่าด้วยเรื่องการแสดงความรักในที่สาธารณะ บทความโดย ดาราณี ทองศิริ

. ดาราณี ทองศิริ กลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมไทย เมื่อมีการเผยแพร่คลิปที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่มีปากเสียงถึงขั้นด่าทอกันกับคู่รักหญิงรักหญิงในรถ...

ห้องเรียนบูคูเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนฯ

ทีมห้องเรียนบูคู เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนสำหรับมหาวิทยาลัย” ...
 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate