กิจกรรมเสริมพลังและสร้างทีม กลุ่มเยาวชนสำนึกรักษ์บ้านเกิด

ทีมห้องเรียนบูคู มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมร่วมกับเยาวชนกลุ่มสำนึกรักษ์บ้านเกิด ณ ห้องประชุมเชค-ดาวุด ตึกเก่าวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่18 พฤศจิกายน 2555

กิจกรรมเน้นการเสริมพลัง (empowerment) และการทำงานเป็นทีม (Team Building)

ชมภาพบรรยากาศ
สรุปบทเรียนจากกิจกรรม

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate