แนะนำกระบวนกร (Buku Classroom Facilitators)

ห้องเรียนบูคู (Buku's Gender, Sexuality and Human Rights Classroom; Buku Classroom) มีทีมนักกิจกรรมที่ทำหน้าที่หลักได้แก่การประสานงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 คน ได้แก่ ดาราณี ทองศิริ และอันธิฌา แสงชัย พวกเราเป็นใครมาจากไหน ขอแนะนำตัวนะคะ

ดาราณี ทองศิริ (Daranee Thongsiri)

นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและความหลายหลายทางเพศ ผู้จัดการร้านหนังสือบูคู ปัตตานี


ผ่านการอบรมการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศ จากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และร่วมรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศทั้งในนามนักกิจกรรมอิสระ และอาสาสมัครกลุ่มอัญจารี ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงานห้องเรียนบูคู

อันธิฌา แสงชัย (Anticha Sangchai)

นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม และอาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (Prince of Songkla University, Pattani Campus)


ผ่านการอบรมการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศ จากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (ศูนย์บ้านดิน) อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและขบวนการเคลื่อนไหวความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย เป็นวิทยากรด้านความหลากหลายทางเพศ และทำงานขับเคลื่อนสังคมในกลุ่มอัญจารีระยะหนึ่ง ปัจจุบันเป็นผู้ประสานงาน กลุ่มประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ (The Coalition on Democracy and Sexual Diversity Rights) และแอดมินเพจ "พ่อแม่หลากหลายเพศ" หรือ Thai LGBT Parents ที่มุ่งสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับสังคมวงกว้าง

ห้องเรียนบูคู ยังมีเพื่อนร่วมงานที่ช่วยทำหน้าที่กระบวนกรรับเชิญ ทั้งที่เป็นนักกิจกรรมอิสระ และสังกัดองค์กรต่างๆ มาร่วมงานเป็นครั้งคราว อาทิ TEA Group Thailand และ SAYDP Sangsan Anakot Yawachon Development Project และ กลุ่มสะพาน เป็นต้น

ส่งข้อความถึงเราคลิกที่นี่


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate