ห้องเรียนเสริมพลังและสร้างการทำงานเป็นทีม (Empowerment and Team Building Workshop)

ห้องเรียนเสริมพลังและสร้างการทำงานเป็นทีม

ทีมงานห้องเรียนบูคู ได้รับเชิญเป็นกระบวนกร ในค่ายอบรมเยาวชน เครือข่ายชุมชนศรัทธา จ.ปัตตานี
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ซึ่งทีมงานห้องเรียนบูคูได้มีโอกาสจัดกระบวนการเรียนรู้ในวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ตะโละสะมิแล รีสอร์ท อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ค่ายอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนนอกระบบการศึกษาจาก 6 ชุมชนในจังหวัดปัตตานี จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และประสานงานโดยองค์กรพิราบขาว


กิจกรรมในช่วงเช้า การรู้จักตัวเอง

กิจกรรมในช่วงบ่าย บุคลิกภาพและการทำงานเป็นทีม


กิจกรรมช่วงบ่าย การทำงานเป็นทีม


ศาลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม
บรรยากาศยามเย็น กิจกรรมฐาน ก่อนจะรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate