Genders and Sexuality Classroom #2

ชมภาพบรรยากาศของห้องเรียนเพศวิถี (Gender and Sexuality Classroom) ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "ความรู้เบื้องต้นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ" (Introduction to Genders and Sexuality) ที่ร้านหนังสือบูคู ซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2556

อันธิฌา แสงชัย จากห้องเรียนบูคู และ ศรัทธารา หัตถีรัตน์ จากกลุ่ม TEA Group(ขอขอบคุณภาพทั้งสามภาพนี้จากผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งนะคะ ทีมงานมัวแต่ทำงานไม่ทันได้ถ่ายภาพไว้เลยค่ะ)

กิจกรรมในวันนั้นพิเศษมาก นอกจากห้องเรียนบูคูจะมีวิทยากรรับเชิญจาก กทม. คือคุณศรัทธารา หัตถีรัตน์ นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ กลุ่มโรงน้ำชา (TEA Group) ที่มาร่วมแบ่งปันความรู้แล้ว กิจกรรมห้องเรียนเพศวิถีคราวนี้ยังเป็นกลุ่มเล็ก ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมและกระบวนกรได้พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้อย่างค่อนข้างลึกซึ้งทีเดียว เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจมากๆค่ะ


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate