เทศกาลภาพยนตร์ สิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม (Human Rights Films Festival)

ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี ร่วมกับแอมเนสตี้ ประเทศไทย (Amnesty Thailand) ได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ "สิทธิมนุษยชนบนแผ่นฟิล์ม" (Human Rights Films Festival) ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2555

โดยจัดฉายภาพยนตร์ 3 เรื่องได้แก่
The Life of David Gale
12 Angry Men
Dancer in the Dark

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

หลังจากการชมภาพยนตร์ มีการเสวนาเกี่ยวกับเนื้อหาและปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในภาพยนตร์
เชิญชมภาพบรรยากาศของงานเทศกาลค่ะ

ภาพยนตร์เรื่อง Dancer in the Dark

เสวนาหลังจากชมภาพยนตร์

เอกสารแจกในงาน
ชมภาพยนตร์เรื่อง 12 Angry Men


ชมนิทรรศการ โปสเตอร์ต่อต้านโทษประหารของ Amnesty Thailand

บรรยากาศการสนทนา

สูจิบัตรของงานเทศกาลฯ

ผู้เข้าร่วม ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรรับเชิญ อ.ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

บรรยากาศการชมภาพยนตร์


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate