กิจกรรมการทำงานเป็นทีม (Team Building) เครือข่ายเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ 23 กันยายน 2555 ทีมห้องเรียนบูคู ได้ยกทีมออกนอกสถานที่ ไปทำกิจกรรมกับตัวแทนเครือข่ายเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งมาจาก 12 องค์กร ณ วิทยาลัยอิสลามนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีการเล่นเกม เสวนา และถอดบทเรียนเกี่ยวกับการบริหารองค์กร และวิธีการเป็นผู้นำองค์กรในแบบต่างๆ

ชมภาพบรรยากาศ


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate