กิจกรรมสร้างทีมและการทำวารสารเบื้องต้นกับกลุ่ม Tumpat

ทีมห้องเรียนบูคู ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม "การทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้ขั้นตอนการทำวารสาร" ให้กับนักศึกษากลุ่ม "เครือข่ายนักศึกษาอิสระเพื่อสังคม" ซึ่งเป็นทีมงานในการทำวารสาร Tumpat

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ณ ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี

ชมภาพบรรยากาศ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate