เสวนา ผู้หญิงกับความเป็นธรรมทางสังคม (Woman and Social Justice)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โครงการห้องเรียนบูคู จัดเสวนาในหัวข้อ "ผู้หญิงกับความเป็นธรรมทางสังคม" โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ คุณภาวิณี ชุมศรี นักกฏหมาย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม คุณอารีด้า สาเม๊าะ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ คุณศรัทธารา หัตถีรัตน์ นักกิจกรรมสิทธิความหลากหลายทางเพศ กลุ่มโรงน้ำชา และ อันธิฌา แสงชัย ดำเนินรายการชมภาพบรรยากาศ


ภาวิณี ชุมศรี จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กำลังพูดถึงการทำงานด้านกฏหมายกับผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้
อารีด้า สาเม๊าะ จากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้


ศรัทธารา หัตถึรัตน์ จาก TEA Group


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate