ห้องเรียนบูคูเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนฯ

ทีมห้องเรียนบูคู เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนสำหรับมหาวิทยาลัย” 
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ย.- 2  ธันวาคม 2556 
ณ ห้องเฟื่องฟ้า 1 โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

ในกระบวนการจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงหลักการสำคัญของสิทธิมนุษยชนเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาในพื้นที่ รวมถึงการเรียนรู้กลไกสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศ อาเซียนและระดับสากล โดยมีนักวิชาการ นักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ร่วมแลกเปลี่ยน
จัดโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.)


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate