การอบรมเสริมศักยภาพสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในสามจังหวัดฯ

"The Empowerment Workshop for Muslim Women"

Anticha Sangchai, one of the Buku Classroom team worked as a co-facilitator to facilitated the empowerment workshop for Muslim women in three provinces in deep south of Thailand who have experienced on violence, and their family member was a torture victim. She worked with Auiphorn Suthontanyakorn, an experienced facilitator who work with women in jail and marginal people.


The workshop take 3 days from August 21-23, 2014. 
At A. Yaring, Pattani province.
There are 30 participants. 
Host by CRCF and HUB

การอบรมเสริมศักยภาพสตรีที่ได้รับผลกระทบฯในสามจังหวัดชายแดนใต้

วันพฤหัสที่ 21 – วันเสารที่ 23 สิงหาคม 2557
ณ ตะโละสมิแล รีสอร์ท ยะหริ่ง ปัตตานี
จัดโดย มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) และกลุ่ม HUB
กระบวนกร: อวยพร สุธนธัญญกร และ อันธิฌา แสงชัย 
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate