LBT Activist Dialogue for Social Movement ณ บ้านโรงน้ำชา

การเสวนาสถานการณ์ชุมชนนักกิจกรรม LBT 
LBT Activist Dialogue for Social Movement 
4-5 ตุลาคม 2557 ณ บ้านโรงน้ำชา
จัดโดยกลุ่มโรงน้ำชา (TEA)

ผู้เข้าร่วม: ห้องเรียนบูคู, กลุ่มทอมดี้ภูธร, กลุ่มเลิฟกัลยา, กลุ่มแสงสานอนาคตเยาวชน (SAYDP) และกลุ่มทอมเลดี้สบายแกงค์

มีเนื้อหาสำคัญดังนี้:
(จากกำหนดการ)

อารมณ์ ความคิด ความคาดหวัง และงาน 
ทบทวนสถานการณ์ส่วนตัว บอกเล่า และรับฟังสถานการณ์ของเพื่อนนักกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับรู้สถานการณ์ส่วนตัวของเพื่อนนักกิจกรรม และความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง เกี่ยวกับการใช้ชีวิต และการทำงานขับเคลื่อนที่เป็นอยู่ในตอนนี้

สถานการณ์ชุมชน-ตัวเอง
ร่วมกลั่นประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากแต่ละพื้นที่ โดยรวม ในแง่มุมของ:
• ความเข้าใจตนเอง ความรู้สึกที่มีต่อตัวเอง และทักษะชีวิต
• สุขภาพโดยรวม สุขภาพทางเพศ สุขภาพจิต การใช้แอลกอฮอล์ และสารต่างๆ
• ครอบครัว และวัฒนธรรมชุมชน
• ศาสนา และความเชื่อ
• สถาบันการศึกษา
• การทำงาน อาชีพ
• ผู้ให้บริการทางสุขภาพ
• หน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานของรัฐ ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร
• ประเด็นการถูกทำให้เป็นชายขอบที่นอกเหนือจากการเป็น LBTI ในพื้นที่

สะท้อนสถานการณ์โดยรวม
ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็น เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันก่อน เราเห็นอะไรบ้าง เราคิดอะไรอยู่จากสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนกันไป

มองไปข้างหน้า เรา งาน และการเคลื่อนไหว
เราคิดว่าอะไรที่มีความสำคัญ เราในฐานะนักกิจกรรมคนหนึ่งต้องการอะไรเพื่อเดินไปข้างหน้า และเรามีใจกับเรื่องอะไร แลกเปลี่ยนกันเบื้องต้นว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้าน LBTI ต้องการอะไรบ้าง
ระดมสมองแนวคิดของการทำงานในภาพรวม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับแต่ละพื้นที่

ปล.ขอขอบคุณภาพจากเพื่อนๆค่ะ ของตัวเองที่ถ่ายมามีแต่รูปแมว 55ชมภาพบรรยากาศ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate