ร่วมสนทนาโต๊ะกลมอาเซียน LGBTI

ห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) ร่วมกับตัวแทนนักกิจกรรมที่ขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย อาทิ กลุ่มโรงน้ำชา กลุ่มฟ้าสีรุ้ง กลุ่มฟ้าสีม่วง กลุ่ม MPlus กลุ่มเกย์คริสเตียน องค์กรพิ้งค์มังกี้เพื่อความหลากหลายทางเพศ จ.ลพบุรี และนักกิจกรรมอิสระอีกหลายท่าน

เข้าร่วมสนทนาโต๊ะกลมอาเซียน LGBTI
ที่ห้องประชุม อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557
จัดโดยกลุ่มโรงน้ำชา (TEA)

มีเนื้อหาการสนทนาดังนี้ (จากกำหนดการประชุมจัดทำโดยกลุ่มโรงน้ำชา):

(1) 20 คำถามกับการรู้จักอาเซียน ทำไมอาเซียนจึงไม่=AEC? โดย วรัญญากรณ์ ฟักทอง จากมูลนิธิศักยภาพชุมชน พูดคุยเบาๆโดยผ่านคำถามง่ายๆที่จะทำให้ทุกคนได้รู้จักกับอาเซียนในแง่มุม
ของคนที่ขับเคลื่อนประเด็นของภาคประชาชน เมื่อจบการสนทนาเราจะมองเห็น อาเซียนในภาพที่กว้างกว่าการค้าขายและการทำกำไร รวมไปถึงปัจจัยที่ฉุดรั้งอาเซียนเอาไว้

(2) พื้นที่ในการขับเคลื่อนประเด็น LGBTI ในอาเซียน และกลไกระดับภูมิภาคอื่นๆ โดย วรัญญากรณ์ ฟักทอง และ ชาลิดา ทาเจริญศักดิ์ จากมูลนิธิศักยภาพชุมชน พูดคุยกันต่อถึงช่องทางในการขับเคลื่อนประเด็น LGBTI ในอาเซียน และในกลไกการรวมตัวอื่นๆในระดับภูมิภาครวมไปถึงชื่อย่อที่ไม่คุ้นหูทั้งหลายเช่น ACWC, ไอช่าร์, APF, ACSC ว่าเกี่ยวข้องกับการนำประเด็น LGBTI ในการขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคอย่างไร

(3) สถานการณ์สิทธิ LGBTI ในอาเซียน โดย คุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน จากมูลนิธิเอ็มพลัส การพูดคุยในหัวข้อนี้จะฉายภาพของสถานการณ์ของการขับเคลื่อนประเด็น LGBTI ในประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยผ่านการเล่าประสบการณ์ตรงจากการพบปะพูดคุยกับคนขับเคลื่อนประเด็นเดียวกันจากทั่วอาเซียน
เมื่อพูดคุยกันจบเราจะได้ภาพรวมของทั้งภูมิภาคและมองเห็นจุดยืนของประเทศไทยได้อย่างชัดเจนขึ้น

(4) การมีส่วนร่วมของ LGBTI กับอาเซียนที่ผ่านมา ร่วมพูดคุยไปกับคุณพงศ์ธร จันทร์เลื่อน จากมูลนิธิเอ็มพลัส ถึงการมีส่วนร่วมของ LGBTI ในกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนที่ผ่านมา LGBTI มีตัวตนและมีพื้นที่มากน้อยแค่ไหนในอาเซียนและในสายตาของอาเซียน LGBTI เป็นอย่างไร

(5) ประเด็นการขับเคลื่อนของ ASEAN SOGI Caucus ความสำเร็จอีกขั้นของการรวมกลุ่มคนทำงานประเด็นความหลากหลายทางเพศในอาเซียน พูดคุยกันถึงประเด็นที่ขับเคลื่อนร่วมกันของ ASEAN
SOGI Caucus ในระดับอาเซียน เราจะสามารถมีส่วนร่วมกับกระบวนนี้ได้อย่างไร ร่วมแบ่งปันความสำเร็จ
และอุปสรรคในการทำงานกับ ASEAN SOGI Caucus โดย ศรัทธารา หัตถีรัตน์ จากกลุ่มโรงน้ำชา (TEA)

และ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัย และร่วมหาจุดยืน ช่องทางและ ทิศทางร่วมกันถึงประเด็นและการขับเคลื่อนของประเทศไทยในการรวมตัวของอาเซียนที่กำลังเกิดขึ้น


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate