Buku's Gender and Sexuality Camp

Buku's Gender and Sexuality Camp
January 9-11, 2015 at Stream Garden, Songkla, Thailand
Hosted by Buku classroom
Support by TEA Group and Heinrich Boll Foundation
.
ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 7
9-11 มกราคม 2558
ณ สวนสายน้ำ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

จัดโดย โครงการห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู 

ร่วมกับ กลุ่มโรงน้ำชา (TEA) สนับสนุน โดยมูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ (Heinrich Boll Foundation) 
รูปแบบกิจกรรม สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ เน้นการทบทวน/เชื่อมโยง/แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ความคิด ความรู้สึกระหว่างกัน พร้อมทั้งการดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเอง กระบวนการเรียนรู้นี้จะมุ่งเน้นทักษะการฟังด้วยใจ การเคารพในความแตกต่างและเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมทุกคน


ทีมงาน

(1) อันธิฌา แสงชัย (กระบวนกรและผู้ประสานงาน) 
(2) ดาราณี ทองศิริ (กระบวนกร)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ
2. เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ และเสริมพลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมปัจจุบัน

เป็นครั้งแรกที่ห้องเรียนเพศวิถีฯ จัดเต็มแบบสามวันสองคืน เราได้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ อิ่มท้อง และนอนสบาย อากาศสดชื่นมากๆค่ะ บรรยากาศของห้องเรียนเป็นอย่างไร มาเยี่ยมชมกันค่ะ


ขอบคุณภาพประกอบจากคุณเต๋า ศรัทธารา หัตถีรัตน์กระบวนกร อธิบายสิ่งที่เราจะร่วมเรียนรู้กันในสามวันนี้

กิจกรรมการฟังด้วยหัวใจ


กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการวาดภาพ
บางครั้งเราเรียนรู้ด้วยการอยู่กับตัวเอง และทบทวนบางสิ่ง
สถานที่จัดกิจกรรมของเรา บรรยากาศดีมากๆค่ะ
บางครั้งเราก็ฟังเสียงของกันและกัน

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนจัดเป็นประจำทุกเดือน ต้องการทราบรายละเอียดหรือสนใจเข้าร่วมกิจกรรมโปรดติดตามได้ที่นี่ หรือ facebook fanpage: bukupattani ของร้านหนังสือบูคู หรืออีเมล์: bukuthailand@gmail.com ค่ะ

**เข้าร่วมกิจกรรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate