Human Rights for Deep South Youth Camp by Buku Classroom

Human Rights for Deep South Youth Camp 
February 27 - March 1, 2015 at Stream Garden, Songkla, Thailand
Hosted by Buku Classroom and Co-operate by SAYPD

Facilitators: 
(1) Matcha Phorn-in, SAYPD
(2) Anticha Sangchai, Buku Classroom
(3) Daranee Thongsiri, Buku Classroom


เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์- 1 มีนาคม 2558 ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู (Buku Classroom) ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง "ฐานคิดสิทธิมนุษยชนสำหรับเยาวชนชายแดนใต้ ครั้งที่ 1" ขึ้น ณ สวนสายน้ำ จังหวัดสงขลา เป็นครั้งแรกที่ชาวบูคูได้จัดค่ายสิทธิ (ในแบบที่เราอยากทำมานานแล้ว) อย่างเต็มรูปแบบ 3 วันเต็มๆ โดยมีเพื่อนร่วมทางจากแดนไกลมาช่วยกันสานฝันในครั้งนี้ด้วย :D

อำนวยการเรียนรู้โดย
(1) มัจฉา พรอินทร์ (พี่เจี๊ยบ) จากโครงการสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน
(2) อันธิฌา แสงชัย (อ.อัน) จากห้องเรียนเพศวิถีฯ และ ม.อ. ปัตตานี
(3) ดาราณี ทองศิริ (พี่ปลา) จากห้องเรียนเพศวิถีฯ

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

และพวกเราชาวบูคูจะเดินหน้าทำงานด้านฐานคิดสิทธิฯและเพศวิถีในสามจังหวัดชายแดนใต้ต่อไปแน่นอนค่ะ ค่ายหน้า เมื่อไหร่ อย่างไร ติดตามได้ที่เฟสบุ๊กร้านหนังสือบูคูนะคะ

เชิญชมภาพบรรยากาศของกิจกรรมนะคะ
(ขอบคุณภาพจากเจี๊ยบและผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่น่ารักทุกคนค่ะ)
บรรยากาศของ "ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน" ของเรา

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิ

ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีศึกษาเรื่องการละเมิดสิทธิ

บรรยากาศของ "ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน"

แบ่งปันประสบการณ์

กิจกรรมเรื่องการฟังด้วยใจ

กิจกรรม การฟังด้วยใจ

การฟังอย่างลึกซึ้ง ช่วยให้เราได้เรียนรู้ด้วยหัวใจ


บรรยากาศของที่พัก

อาหารไม่มีเนื้อสัตว์ ไม่มีส่วนประกอบของเนื้อสัตว์ใดๆทั้งสิ้นตลอดค่าย

บรรยากาศของที่พัก

บรรยากาศของสถานที่จัดกิจกรรม
พักกินขนม

ถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

ก่อนกลับมีเหตุการณ์ระทึกใจ ได้ไปช่วยกันเข็นรถลงเขา ดีใจที่พวกเราฝ่าฟันเพื่อมาเจอกัน!


ขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพิราบขาวที่ขับรถมาไกลหลายร้อยกิโล
ขอบคุณที่กล้าหาญ อดทน และท้าทายตัวเองในพื้นที่ของการเรียนรู้
ขอบคุณเจี๊ยบ มัจฉา พรอินทร์ (และกำลังเสริมทางบ้าน) ที่เป็นเพื่อนร่วมทางและสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับพวกเรา
ขอบคุณเจ้าของสถานที่ สวนสายน้ำ (โดยเฉพาะคุณยุ) ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดี
ขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนผลักดันให้เกิดค่ายนี้
และขอบคุณโอกาสดีๆที่ทำให้เราได้ทำงาน
-- เจอกันกับห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชนครั้งต่อไปค่ะ --1 ความคิดเห็น:

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate