อันธิฌา แขกรับเชิญในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 family

. อันธิฌา แสงชัย ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู เป็นแขกรับเชิญในรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" ออกอากาศทางสถานีโทรทั...

อันธิฌา วิทยากรการสานเสวนาเรื่องขับเคลื่อนงานผู้หญิงอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ

. อันธิฌา แสงชัย จากห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู และ ม.อ. ปัตตานี เป็นวิทยากรในการสานเสวนา หังข้อ "ขับเคลื่อนงานผู้...
 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate