Gender & Sexuality Classroom (Sep13 2015)

ห้องเรียนความรู้เบื้องต้นด้านเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ
วันที่ 13 กันยายน 2558 ห้องเรียนเพศวิถีฯ จัดห้องเรียนความรู้เบื้องต้นด้านเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ ณ ห้องประชุม ร้านหนังสือบูคู ปัตตานี จัดกระบวนการเรียนรู้โดยอันธิฌา แสงชัย และดาราณี ทองศิริ ผู้เข้าร่วมในครั้งนี้มีการซักถามพูดคุยกันอย่างสนุกสนานตลอดการทำกิจกรรม

Gender & Sexuality Classroom
September 13, 2015. Buku Classroom held the Gender & Sexuality Class at the meeting room, Buku Books & More, Pattani.


ผู้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเกี่ยวกับบทบาททางเพศ
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate