อันธิฌา แขกรับเชิญในรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ช่อง 3 family

. อันธิฌา แสงชัย ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู เป็นแขกรับเชิญในรายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" ออกอากาศทางสถานีโทรทั...

อันธิฌา วิทยากรการสานเสวนาเรื่องขับเคลื่อนงานผู้หญิงอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ

. อันธิฌา แสงชัย จากห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู และ ม.อ. ปัตตานี เป็นวิทยากรในการสานเสวนา หังข้อ "ขับเคลื่อนงานผู้...
 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate