Buku Classroom on 21Feb2016 ll ห้องเรียนเพศวิถี 21 กุมภาพันธ์ 2559

.
ห้องเรียนเพศวิถี ตอน "ความรู้เบื้องต้นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ"
จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ร้านหนังสือบูคู จังหวัดปัตตานี

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 11 คน จากหลากหลายช่วงวัย เพศ ศาสนา อาชีพ และมาจากปัตตานี หาดใหญ่ นราธิวาส และยะลา บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานเป็นกันเอง สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้คือกรอบคิดเรื่องเพศ เราเข้าใจความเป็นชายและความเป็นหญิงอย่างไร เรารู้ว่าเป็นเพศไหนจากอะไร และการจำแนกเพศ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านมา ณ ที่นี้ค่ะ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม (ขออนุญาตจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว)
เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมฯ

"อยากให้จัดบ่อยๆเพื่อขยายความรู้ใหม่ๆ ชอบที่เป็นกลุ่มที่ไม่ใหญ่มากและไม่เล็กเกินไป วันนี้ได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างสงสัยมาตลอดและเกิดข้อสงสัยใหม่ๆในเรื่องที่ได้รับรู้ ขอบคุณมากครับ"

"เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมในวันนี้ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอร์สนี้ ได้รู้ว่าเพศที่สามมีใครบ้าง มีชื่อเรียกว่าอะไร มีความเข้าใจมากขึ้น มีเรื่องหนึ่งที่จะแลกเลี่ยนหากพูดถึงเพศที่สามนี้ ศาสนาเป็นอะไรที่ผิดหลักการแต่ทุกปัญหามีทางออกให้เสมอ ควรจะมีเรื่องทางออกพูดคุยในเวทีด้วยในครั้งต่อไป ส่วนเรื่องสิทธิมนุษยชนนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราต้องมีความรู้จะได้ไม่เกิดความเกลียดชังต่อเพศที่สาม"

"ก็ต้องขอขอบคุณที่พี่ๆสละเวลามาให้ความรู้ กิจกรรมสนุก เนื้อหาน่าสนใจ ห้องเล็ก กระทัดรัด มีการเปิดโอกาสให้ซักถามและมีการให้ความรู้ที่มากและหลากหลาย ชอบค่ะ นี่ก็ครั้งที่สองแล้วที่มากิจกรรมนี้ หากมีกิจกรรมต่อไปตามลำดับขั้นจะขออนุญาตเข้าร่วมด้วยค่ะ"

"เข้าใจตัวเองมากขึ้น เข้าใจเรื่องเพศ ความหลากหลายทางเพศมากขึ้นจากเดิม (จาก 3 เป็น 5) เป็นการเรียนรู้ที่สามารถปรับความคิดต่อเพศ เคารพในการเป็นตัวตนของคน จะสร้างพื้นที่ให้กับคนหลากหลายทางเพศได้ในอนาคต"

"ชอบกระบวนการเวทีเสวนามากครับ เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนแบบอิสระ มีอิสรภาพทางความคิดครับ เรียนรู้เข้าใจของความหลากหลายทางเพศมากขึ้น เห็นสังคมกว้างขึ้น รู้จักแยกแยะความหลากหลายและปัญหาสังคมในโลกปัจจุบัน ในสังคมบ้านเราครับ"

"สิ่งที่สะท้อนของ LGBT คืออยากให้สังคมให้ความยอมรับกลุ่มทางเลือกนี้ เพราะการเป็นอยู่ของเค้าที่ปฏิบัติอยู่ก็ไม่แตกต่างอะไรจากคนที่มีเพศปกติ แต่เราเลือกที่จะปฏิบัติเค้าจึงเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ และเป็นปัญหาเรื้อรัง การเคารพก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีให้กับคนกลุ่มนี้ สิทธิทุกคนพึงมีและพึงจะได้รับเช่นกัน อยากได้รับความรู้ที่ดีแบบนี้อีกในครั้งต่อๆไป ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์กัน"

"ชอบ ขอบคุณครับ ได้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเพศฯลฯ เป็นประสบการณ์ครั้งแรก และอยากให้มีคลาสที่ 2 อีกครับ ขอบคุณมากๆครับกับโอกาสครั้งนี้"

"ชอบ ของคุณค่ะ ได้ความรู้เพิ่มเติมมากมาย ได้เพื่อน ได้แหล่งข้อมูล ได้ความชัดเจนในเนื้อหารายละเอียด ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ได้ข้อมูลในสถานการณ์ปัจจุบัน ขอบคุณบูคูค่ะ ขอบคุณวิทยากรทุกท่านค่ะ"


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate