เสวนาการเดินทางกับโลกกว้างภายในใจ

ร้านหนังสือบูคู จัดเสวนาในหัวข้อ "การเดินทางกับโลกกว้างภายในใจ" วันที่ 4 มกราคม 2559 โดยวิทยากรนักเดินทางหนุ่มสาวจากสามจังหวัดชายแดนใต้ ฟิตรา เจ๊ะโจะ และ อาฟนาน พิชิตแสนยากร ผู้ซึ่งจะมาเล่าประสบการณ์ของเดินทางท่องโลกกว้างเพียงลำพังในหลายประเทศ

Buku talk: Traveling and the World Inside
by Fitra Jehwoh and Afnan Pichitsanyakorn
January 4, 2016

อันธิฌา - ฟิตรา - ดาราณี

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate