ร้านหนังสือบูคูในรายการวิทยุเยาวชนคนแดนใต้

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์กิจกรรมต่างๆของร้านหนังสือบูคู ในรายการวิทยุ "เยาวชนคนแดนใต้" สถานีวิทยุ ศอ.บต. โดย โต๊ะแช ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุชุมชนคลื่นวิถีไทย FM 95.5 MHz ในวันที่ 17 มกราคม 2559 


ภาพบรรยากาศในห้องอัด

คลิกเพื่อฟังรายการ
0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate