อันธิฌา วิทยากรการสานเสวนาเรื่องขับเคลื่อนงานผู้หญิงอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ

.
อันธิฌา แสงชัย จากห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู และ ม.อ. ปัตตานี เป็นวิทยากรในการสานเสวนา หังข้อ "ขับเคลื่อนงานผู้หญิงอย่างไรให้เป็นที่ยอมรับ มีพลัง ปลอดภัย และตอบโจทย์สันติภาพ ภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งชายแดนใต้" ร่วมกับ รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และ ตูแวดานียา ตูแวแมแง สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา (LEMPAR) ดำเนินรายการโดย โซรยา จามจุรี

จัดโดยเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (Civil Women), มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร, องค์กรภาคีทางวิชาการร่วมจัด ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ม.อ.ปัตตานี ภายใต้การสนับสนุนของ UNDEF (The United Nations Democracy Fund)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องขวัญจุฑา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท จ.ปัตตานี

ภาพบรรยากาศ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate