She Writes She Talks กับวีรพร นิติประภา

She Writes, She Talks กับวีรพร นิติประภา

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู จัดการเสวนา "She Writes, She Talks: วีรพร นิติประภา" นักเขียนรางวัลซีไรท์ประจำปี 2558 จากผลงานนวนิยาย "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต" การเสวนาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของการเขียนและงานเขียนของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในสามจังหวัดชายแดนใต้ ที่จะเป็นผู้เล่าเรื่องอันทรงพลัง ถ่ายทอดแง่มุมต่างๆทั้งในแง่งามและความเจ็บปวดของผู้หญิงรวมถึงผู้คนในสามจังหวัดชายแดนใต้ออกมาได้อย่างน่าสนใจได้อย่างไร โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเขียนหญิงมุสลีมะห์ ทั้งกลุ่มปัตตานีรีทวีท และกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ด้วย

ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์


//ภาพบรรยากาศของงานเสวนา//ผู้เข้าร่วมเสวนาถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

//ความในใจจากผู้เข้าร่วม//

"หนูนาได้มีโอกาสไปร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประเด็นกับพี่วีรพร นิติประภา ผู้เขียน "ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต" ผู้ได้รับรางวัลซีไรท์คนล่าสุดประจำปี 2558 หนึ่งในประเด็นที่พวกเราพูดคุยกันคือ การที่ผู้หญิงเป็นคนเก็บเรื่องเล่า และจะเป็นคนเล่าเรื่อง
...
ในฐานะที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นแม่บ้าน เป็นคนดูแลสิ่งละอันพันละน้อยในครอบครัว ความละเอียดอ่อนทางความรู้สึกของผู้หญิงจึงมีส่วนอย่างมากที่เธอจะเก็บเรื่องเล่าต่างๆ เอาไว้ ดังนั้น การสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเล่าเรื่องราวต่างๆ [โดยเฉพาะผู้หญิงในพื้นที่] ผ่านมุมมองที่อ่อนไหวต่อเรื่องราวมากมายที่มาตกกระทบ จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
...
หวังอย่างยิ่งว่า ในอีกไม่นาน เราจะได้อ่านเรื่องเล่าจากผู้หญิงในพื้นที่แห่งนี้ที่สะท้อนมุมมองความรู้สึกอย่างละเอียดอ่อนทว่าทรงพลังกันนะคะ" จากเฟซบุ๊กคุณหนูนา ปัตตานีรีทวีท

คุณหนูนา จากกลุ่มปัตตานีรีทวีท

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate