Stop Violence Against Women 2015

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู เชิญชวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง 25 พฤศจิกายน 2558 (Stop Violence Against Women 2015) ณ อาคารเรียนรวม 58 ม.อ.ปัตตานี 

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AJWS และแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ (สสส.) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "ผู้หญิงรักสุขภาพ สามจังหวัดชายแดนใต้" 

ชมภาพกิจกรรม0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

Blog Archive

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate