Team

.

Team


ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือที่เรียกสั้นๆว่า "ห้องเรียนเพศวิถีฯ" (Buku's Gender, Sexuality and Human Rights Classroom; Buku Classroom) มีผู้ร่วมก่อตั้ง 2 คน คือดาราณี ทองศิริ และอันธิฌา แสงชัย โดยทั้งสองคนทำหน้าที่ประสานงาน จัดกิจกรรม และจัดกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งเริ่มต้นโครงการในเดือนกันยายน พ.ศ. 2556


ดาราณี ทองศิริ (Daranee Thongsiri)
SOGIE Rights Activist and Bookshop Owner & Manager

นักกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนและความหลายหลายทางเพศ ผู้จัดการร้านหนังสือบูคู ปัตตานี

ผ่านการอบรมการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ (Training of the Trainer; TOT) เพื่อทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศ จากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (International Women`s Partnership for Peace and Justice (IWP)) หรือศูนย์บ้านดิน ณ อำเภอแม่ริม จ. เชียงใหม่ ซึ่งสนับสนุนโดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนสำหรับมหาวิทยาลัย ของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน มีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และร่วมรณรงค์เรื่องความหลากหลายทางเพศทั้งในนามนักกิจกรรมอิสระ และอาสาสมัครกลุ่มอัญจารี

เป็นตัวแทนของโครงการห้องเรียนบูคู เข้าร่วมการประชุมระดับโลกเรื่องความหลากหลายทางเพศ ILGA World Conference 2014 ณ กรุงเม็กซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก ในเดือนตุลาคม 2557 ปัจจุบันทำหน้าที่ผู้ประสานงานห้องเรียนบูคู และผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (facilitator)อันธิฌา แสงชัย (Anticha Sangchai)
SOGIE Rights Activist and Lecturer at Prince of Songkla University (PSU), Pattani Campus

นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางสังคม และอาจารย์ ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผ่านการอบรมการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อทำงานด้านความเป็นธรรมทางเพศ (Training of the Trainer; TOT) จากศูนย์ผู้หญิงเพื่อสันติภาพและความยุติธรรม (International Women`s Partnership for Peace and Justice (IWP)) หรือศูนย์บ้านดิน อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดย แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ และผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนและกลไกสิทธิมนุษยชนระดับอาเซียนสำหรับมหาวิทยาลัย ของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยเกี่ยวกับสิทธิทางเพศและขบวนการเคลื่อนไหวความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย เป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายทางเพศ และทำงานขับเคลื่อนสังคมในกลุ่มอัญจารีระหว่างปี พ.ศ.2553-2555 ได้เป็นตัวแทนองค์กรอัญจารี เข้าร่วมการประชุมระดับโลกเรื่องความหลากหลายทางเพศ ILGA World Conference 2012 ณ กรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555

ปัจจุบันเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ (facilitator) เรื่องเพศวิถี สิทธิมนุษยชน การเสริมศักยภาพและการทำงานเป็นทีม ทั้งยังเป็นผู้ประสานงาน กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ (The Coalition on Democracy and Sexual Diversity Rights) และแอดมินเพจ "พ่อแม่หลากหลายเพศ" หรือ Thai LGBTI Parents ที่มุ่งสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีความหลากหลายทางเพศให้กับสังคมวงกว้าง


เครือข่าย:

ห้องเรียนบูคู ยังมีเพื่อนร่วมทางที่ช่วยหนุนเสริมการเคลื่อนไหวทางสังคมในมิติต่างๆ ทั้งยังช่วยทำหน้าที่กระบวนกรรับเชิญในห้องเรียนของเราในบางโอกาส เพื่อนของเรามีทั้งที่เป็นนักกิจกรรมอิสระ และสังกัดองค์กรต่างๆ มาร่วมงานเป็นครั้งคราว อาทิ
กลุ่มโรงน้ำชา (TEA Group Thailand) ,
โครงการพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์อนาคตเยาวชน (Sangsan Anakot Yawachon Development Project: SAYDP)
กลุ่มสะพาน (สำนักพิมพ์สะพาน) เป็นต้น

ทั้งยังได้จัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ อาทิ

สมาคมเพศวิถีศึกษา
แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ (สสส.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แอมเนสตี้ ประเทศไทย (Amnesty International Thailand)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และกลุ่ม HUB
สถานีวิทยุมีเดียสลาตัน
Patani Forum
กลุ่มบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
เครือข่ายเยาวชนสามจังหวัดชายแดนใต้
เครือข่ายเยาวชนชุมชนศรัทธา
เครือข่ายเยาวชนพิราบขาว
กลุ่มบ้านอาสาเพื่อเด็กและเยาวชน
กลุ่มเยาวชนสำนึกรักษ์บ้านเกิด
กลุ่มตุมปัต (TUMPAT)
สำนักพิมพ์ไวท์มายด์
สำนักพิมพ์ใต้ต้นไม้
Awan Book
กลุ่ม ม.อ.ปัตตานี เสรีประชาธิปไตย
ฯลฯ

ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู มุ่งเน้นการทำงานเชิงเครือข่ายร่วมกับนักกิจกรรมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ และนักกิจกรรมจากส่วนกลาง ทั้งกลุ่มหรือองค์กรที่ทำงานในมิติความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน สื่อมวลชน องค์กรนักศึกษา และหน่วยงานในสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างต่อเนื่อง


0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

 

สมัครร่วมกิจกรรมฟรี

รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หัวข้อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศ

วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ร้านหนังสือบูคู จ.ปัตตานี

รับจำนวนจำกัด
ดูรายละเอียดและสมัครร่วมกิจกรรมฟรี


Popular

About

Buku’s Gender, Sexuality and Human Rights Classroom (Buku Classroom) works to realize gender, sexuality, human rights and social justice in deep southern provinces, Thailand.----- ห้องเรียนเพศวิถีและสิทธิมนุษยชน ร้านหนังสือบูคู หรือห้องเรียนบูคู (Buku Classroom) มุ่งสร้างความตระหนักและพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเพศวิถี ความหลากหลายทางเพศ สิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

Translate